LOADING...

 Mayotte, Fransızlara da Misyonerlere de direniyor

Mayotte, Fransızlara da Misyonerlere de direniyor

Mayotte diye bir ülke yoktur. Daha doğrusu 31 Mart 2011 gibi yakın bir tarihten itibaren artık yoktur.

Mayotte, Hint Okyanusunda olmasına rağmen 2011 yılından beri direkt Fransa’nın bir eyaleti olmuş İslam toprağıdır. Nüfusu 200 Bin civarındadır ve hemen tamamı Müslüman’dır. 1841 yılından beri Fransa işgalinde olan Mayotte, 2011 yılında artık resmen Fransa’nın olmuştur.

Misyonerlerin ağır yenilgiye uğradığı Mayotte’de 130 yıllık şiddetli propagandaya rağmen Hıristiyan nüfus artmamış, azalmıştır.

FRANSA BM KARARLARINI HİÇE SAYARAK MAYOTTE’Yİ İŞGAL EDİYOR

Normalde Müslüman Komor adalarının bir parçası olan Mayotte’de resmi dil Fransızca olmasına rağmen halk Fransızcayı inatla konuşmamaktadır. Kendilerini bağlı hissettikleri Komor adalarının dilinin bir kolu olan Mahorcayı konuşan Mayotte Müslümanları iki arada kalmışlardır.

Komor Adaları Mayotte’nin kendi toprağı olduğunu iddia etmekte ve haritalarında Mayotte’yi kendi sınırları içerisinde gösterse de Fransa’ya karşı herhangi bir şey yapamamaktadır. Üstelik 1979 yılında Birleşmiş Milletler bu yönde bir karar almasına rağmen Fransa aynı İsrail gibi Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak Mayotte’nin bağımsızlığını tanımamıştır.

Komor Adaları ise 2002 yılında yeni kabul ettiği bayrağında kendilerine ait 4 ada için 4 farklı renk belirledi ve bunlardan biri de Mayotte’yi temsil ediyordu.

ŞİDDETLİ PRORAGANDAYA RAĞMEN MİSYONERLER AĞIR YENİLGİ ALDI

1841 yılında Mayotte’yi işgal eden Fransızlar 1976 ila 2007 yılları arasında adayı kendisine bağlı bölge olarak kabul ederken 2011 yılında artık normal bir eyaleti olarak görmüş ve direkt yönetmeye başlamıştır. Mayotte, Fransa Ulusal Meclisi’nde bir milletvekili ile temsil edilmektedir. Ayrıca senatoda adayı temsilen bir temsilci bulunmaktadır.

Fransa, 130 yıllık işgal süresince yerli halkı İslam’dan yüz çevirmeye çok çalışmıştır. Laik olduğunu iddia eden Fransız rejimi bölge halkını Hıristiyanlaştırmak için çok çalışmıştır.

Misyonerlerin ağır yenilgiye uğradığı Mayotte’de 130 yıllık şiddetli propagandaya rağmen Hıristiyan nüfus artmamış, azalmıştır.

Kilise kayıtlarına göre 130 yıllık bu sürecin sonunda Mayotte adasında 2006 yılında 13 Mormon Hıristiyan varken bu rakam 2007 yılında 7’ye düşmüş.

Dahası var.

Yine Kilise kayıtlarına göre bu son kalan 7 Hıristiyan da 2009 kayıtlarından sonra yok olmuş.

Kilise kayıtları bu Hıristiyanların adayı terk ettiklerini özellikle ifade etmiyorsa bu onların Müslüman olduğunu itiraf etmekten çekinmelerinden kaynaklanıyordur.

Her halükarda 130 yıllık çalışmaya rağmen Mayotte Müslümanları kendilerine sunulan bu zehirli suyu içmemiştir.

HIRİSTİYANLARA KARŞI HOŞGÖRÜLÜ AMA İSLAMDAN TAVİZ YOK

Aslında Fransa, misyonerlerin önündeki bütün engelleri kaldırmıştır. Yasal ya da maddi hiçbir sıkıntı yoktur.  Arzu ettikleri gibi çalışabilirler ve zaten Müslümanların elleri kolları bağlanırken 130 yıldır rahat bir şekilde çalışmışlardır.

Bizzat Mayotte’ye yönelik çalışmalar yapan bir Kilise’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mayotte Müslümanları Hıristiyanlara karşı çok hoşgörülü yaklaşmalarına rağmen onlardan gelen hiçbir şeyi kabul etmemektedirler.

Kilise’nin web sitesinde aynen şöyle yazmaktadır; “Mayotte’de halk derin İslam mirasını şiddetle korumaktadır. Hıristiyanlara karşı hoşgörülüler ancak asla açık değiller. Fransız kültürüne katılım çok düşüktür.”

2011 yılında adanın artık direkt Fransa’ya bağlanmış olması misyonerleri de heyecanlandırmıştır. Kilise web sitesinde; “Mayotte’deki durum değişikliği toplumun üzerindeki İslami etkiyi zayıflatabilir. Ancak Mayotte’de yerli halkın dini ve kültürel arka planı nedeniyle misyoner odaklı Hıristiyan gruplar sonuç almada güçlük çekmeye devam edeceklerdir” yazmaktadır.

“İSLAM’IN AVRUPA’YI İŞGAL ETTİĞİ YER: MAYOTTE”

Fransa ise adayı sadece sömürmektedir. Çalışmaya müsait 200 Bin insandan sadece 30 Bininin işi vardır. Fransa, kontrolü altındaki bu adayı sömürürken herhangi bir yatırım yapmamaktadır.

Geçen yıl için bütçeden ayrılan 46 Milyon Euro da adaya aktarılmadı. İşsizlik büyük bir problem haline geldi.

Bir süre önce sendikalar aracılığı ile ayaklanan Mayotte halkı zor yatıştırıldı. Aslında Fransa’da bazı kesimler de Mayotte’yi sırtlarındaki kambur olarak görüyor. Hatta Mayotte için “Müslümanların Avrupa’yı işgale başladığı yerlerden biri” olarak görüyorlar.

Çünkü adaya giriş çıkışları pek kontrol edemeyen Fransa, bu adada doğan herkesi Fransız vatandaşı olarak kabul ettiği için çevre ada ve ülkelerden gizlice gelen hamile kadınlar burada çocuklarını doğuruyorlar.

Otomatikman Fransız ve AB vatandaşı olan ve sayıları oldukça yüksek olan bu çocukların Batı’yı işgal ettiğini düşünen Batılı zihinler Fransızların kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta, Hint Okyanusundaki bu adada ne aradıkları sorusunu ise hiç düşünmüyorlar.

 

 

 

Prev Post

Kara kıtanın beyaz hüzünlere sahip…

Next Post

Ayrımcılığın öteki yüzü: Afrika’da beyaz…

post-bars

Leave a Comment