LOADING...

Kuzey Afrika’da Türkler’le yerli halkın evliliğinden doğan Kuloğlular

Kuzey Afrika’da Türkler’le yerli halkın evliliğinden doğan Kuloğlular

Müellif: AHMET KAVAS Osmanlı askerî teşkilâtında genellikle “yeniçeri, kapıkulu askerlerinin oğulları” anlamına gelen kuloğlu tabiri Kuzey Afrika’da Garp ocakları denilen Trablusgarp, Tunus ve Cezayir’de yerleşen Türkler’in Arap, Berberî, Endülüs asıllı müslüman kadınlarla evliliklerinden doğan çocukları için de kullanılmıştır. Kuloğlu sadece buradaki
Kuzey Afrika ve Endülüs’ün Araplaşmış yerlileri; Meşrikiler

Kuzey Afrika ve Endülüs’ün Araplaşmış yerlileri; Meşrikiler

  İslâm dünyasının batı kısmını (Mağrib) teşkil eden Kuzey Afrika ve Endülüs’te yaşayan müslümanlara Megāribe, doğu kısmında (Meşrik) yaşayanlara da Meşârika (Meşrikīler) denilmektedir. Ancak İslâm coğrafyacıları Mağrib’in sınırlarının tesbiti konusunda görüş birliğine varamamıştır. Bu konudaki üç farklı rivayet değerlendirildiğinde İslâm
Bir İslam Mücahidi, Rif Cumhuriyeti’nin kurucusu ve başkanı; ABDÜLKERÎM el-HATTÂBÎ

Bir İslam Mücahidi, Rif Cumhuriyeti’nin kurucusu ve başkanı; ABDÜLKERÎM el-HATTÂBÎ

Kuzey Afrika’da Fransız ve İspanyol işgaline karşı silâhlı mücadeleyi başlatan mücahid, Rif Cumhuriyeti’nin kurucusu ve başkanı (1921-1926). Ercüment Kuran Asıl adı Muhammed b. Abdülkerîm’dir. Fas’ın Rif bölgesindeki Ecdîr şehrinde doğdu. Babası, Uriyagel (Vuryâgel) kabilesinin şeyhiydi. İlk ve orta öğrenimi Melîle’de